Vevstue:

Her strikkes, veves og toves det duker, stoff til klær, sitteunderlag m.m. Her arbeider 3-5 beboere sammen med 2-3 medarbeidere. 3 Personer har dagsplass på vevstua.