Vedgruppen:

I vedgruppen blir det saget og kløvet ved. Veden blir så brukt til fyringsanlegget, husene og hyttene. Her arbeider 2-5 beboere sammen med 1-3 medarbeidere. En person har en dagsplass og en ung mann har praksisplass.

Utegruppen:

Utegruppen tar seg av forskjellige oppdrag i landsbyen. Søppelgjengen er en del av utegruppen.