Gården og gartneriet:

Antall personer som arbeider på gården varierer etter behov. Det er ved årsskifte  16 kuer og ungdyr, 23 sauer, 2 kalkuner og noen høns. Hele drifta er DEBIO godkjent.