Adresse:

Jøssåsen Landsby
Jøssåsvegen 161
N - 7550 Hommelvik
Norge

E-postadresse 
office@jossasen.no

Daglig leder/koordinator: Henrik Hammer

Styreleder: Magnar Bollingmo

Telefonliste

  • Kontoret         +47 73 97 12 22 

(Kontoret er åpen mandag - fredag fra kl. 09.00 - 13.00) 

Våre hus

  • Mortenshus   +47 73 97 85 10
  • Jonsokhus      +47 73 97 99 40
  • Nergården     +47 73 97 99 50
  • Midgard         +47 73 97 91 80
  • Follan             +47 73 97 99 90
  • Yggdrasil        +47 73 97 53 99

Våre verksteder

  • Vevstua           +47 73 97 99 49
  • Bokverksted  + 47 73 98 10 90   bokverksted@jossasen.no
  • Urteverksted + 47 73 97 99 49