Hus som arbeidsplass:

I hvert hus tilberedes middag til opptil 10 personer hver dag. Arbeidet blir utført av en medarbeider og en landsbyboer. Utenom matlaging tar de seg av diverse husarbeid.