Tidsskriftet Landsbyliv er et fagblad for antroposofisk, sosialterapeutisk arbeid i Norge. Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være «et vindu til verden». Det skal berike miljø, kommunikasjon og livskvalitet.