Bokverksted:

Jøssåsen bokverksted ligger i sentrum av Hommelvik, midt mellom Trondheim lufthavn Værnes og Trondheim. Bokverkstedet har 10 arbeidsplasser, og gir et godt arbeidstilbud for landsbyboere fra Jøssåsen landsby og dagplasser fra Malvik kommune.

Bokverkstedets hovedoppgave er å produsere og levere silkebøker av høy kvalitet til Steinerskoler og Steinerbarnehager i Norge. Vi produserer også bøker til andre skoler, kunstskoler og privatpersoner. Bøkene lages i forskjellige formater.

Dette er noe vi har gjort i 30 år! 

Siden bokverkstedet startet opp i 1990, har det vært en viktig arbeidsplass for veldig mange. Arbeidsoppgavene på verkstedet er individuelt tilrettelagt, og alle er viktige bidragsytere på verkstedet. Sammen føler vi stolthet over våre produkter, og av å være en del av et felles prosjekt. 

Verkstedet vårt skal også være en arena for et godt sosialt felleskap. Det er viktig for oss å tolerere, respektere og lytte til hverandre. Slik gir vi trygghet til hver enkelt, og skaper et godt kollegium.

Verkstedet er åpent fra mandag til torsdag, mellom klokka 09 og16. Kom gjerne innom!

Ta kontakt for info og bestilling på epost bokverksted@jossasen.no eller tel.  73 98 10 90