Velkommen til hjemmesiden til Camphill Jøssåsen Landsby. Her finner du informasjon om vår landsby, og også om Camphillbevegelsen i Norge og resten av verden. Sidepanelet til høyre inneholder lenker til våre verksteder og hus, informasjon om hvordan du finner frem til oss og hvordan du kan søke om å komme til landsbyen som landsbybeboer eller medarbeider. Du kan også finne lenker til andre Camphill-landsbyer i Norge, beskrivelser av ulike aspekter av landsbylivet, og mer om landsbyens historie.


Om Jøssåsen Landsby

Jøssåsen er et leve- og arbeidsfellesskap både for mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids- og bosituasjon for alle. Jøssåsen ble grunnlagt i 1978 og er basert på Rudolfs Steiners antroposofi og Karl Königs fellesskapsbestrevelse, såkalte Camphill landsbyer. Den første Camphilllandsby ble startet i 1939 i Skottland, og Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge. Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Trøndelag, øst for Trondheim.

Interessert i mer? Les her!