Kontaktperson for nye beboere på Camphill Jøssåsen Landsby er Marie Löhr.

Du kan ringe Marie på onsdager. Tel. 73 97 12 22.

Epost kan sendes til sykepleier@jossasen.no

Et brev kan du sende til:

Jøssåsen Landsby 

v/ Marie Løhr

Jøssåsvegen 161

7550 Hommelvik

 

Ta gjerne kontakt med oss! Vi har ledig plass.