På vevstua veves og sys det (bord)duker og stoff til klær. Det blir heklet og tovet sitte underlag og strikket mange varme våtter.

I verkstedet arbeider det daglig 3-5 beboere sammen med 2-3 medarbeidere. 1 Person har dagsplass på vevstua.