Yggdrasil er selveste storstua på Jøssåsen. Bygget var ferdigstillt i 2000 og huser en stor sal med scene og en matsal/kafeteria for fellesarrangementer. Huset blir brukt daglig til kafepauser, postfordeling og diverse møter.