Nergården er det eldste og første familiehus på Jøssåsen. Den elste delen av huset er over 400 år gammel.