Nergården er det eldste og første familiehus på Jøssåsen. Den eldste delen av huset er over 400 år gammel.