Førjulsmarked

Lørdag 13. November var det duket for årets julemarked på Jøssåsen. Etter to år uten julemarked grunnet coronanedstenging kunne Jøssåsen endelig invitere igjen til det populære markedet. 

Vanligvis har julemarkedet vært helgen før 1. Advent men på grunn av forskjellige årsaker valgte vi å legge årets arrangement til denne helgen, noe som kan kanskje virke som litt tidlig i forhold til jul men det er jo tross alt bare seks uker igjen til jul!

Vanskelig tid

I forkant av julemarkedet var vi litt usikker om vi kunne gjenomføre som planlagd. Med  tanke på dagens smittesituasjon i Malvik og Trøndelag måtte legge noen føringer som å begrense antall mennesker i salgslokalet og i kaffeen samt at folk skulle bruke maske inne i lokalet.

God reklame i forkant

Det ble laget en del reklame i forkant av arrangementet, både i lokalavisa og på nettet, hvor vi viste frem mange av produktene og informerte om restriksjoner og gjenomføringen.

Bra besøkt

Årets julemarked var godt besøkt. I følge verkstedslederen var det noe mindre folk enn tidligere men det har nok med smittesituasjonen å gjøre. Det var et jevnt sig med folk og salget gikk også bra! 

Takk

Vi vil takke alle involverte og kundene våre for en fin og trygg dag og ønsker velkommen tilbake neste år!

Neste arrangement på Jøssåsen blir julespillet som er berammet til søndag den 19. Desember.