Luciasangen

Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia

Idag fikk vi besøk av Stanta Lucia på vårt morgenmøtet. 

Lyset slukknet og inn kom Lucia med et lite følge. De sang Luciasangen og alle fikk en Lussekatt i hånden. 

Å feire luciadagen har blitt en festlig førjulsskikk på Jøssåsen. 

-

Den hellige Lucia av Siracusa var en kvinne født på 280-tallet i Siracusa (Syrakus) på Sicilia. Det er flere legender rundt historien om hva som skjedde med henne, da det ikke er klart hva som faktisk skjedde. Det som er sikkert er at hun led martyrdøden rundt år 300. De forskjellige legendene forteller om at Lucia bad til Gud om at moren, som var dødssyk, skulle bli frisk, og da det skjedde, brukte hun pengene, som hun hadde fått av moren,til å gifte seg for å gi gaver til byens fattigste. Stattholderen på stedet likte kristendommen dårlig, og beordret henne drept da hun fortalte historien om moren til alle som ville høre. Det måtte flere forsøk til før hun døde. Hun skulle blant annet ha blitt forsøkt brent på bål, men ilden rørte henne ikke.

Hun ble etter sin død erklært som helgen; «Sankta Lucia» – eller «Den hellige Lucia av Siracusa», og ble skytshelgen for byen Siracusa. Hun ble også skytshelgen for de blinde, ettersom hun fikk stukket ut øynene.

Navnet Lucia stammer fra det latinske ordet lux, som betyr «lys» (jamfør spansk luz, italiensk luce). Sta. Lucias martyrdød ble i den katolske kirkens kalender markert på hennes dødsdag 13. desember.

Kilde Wikipedia