Gården på Jøssåsen

Gården på Jøssåsen har altid har hatt en svært sentral rolle i Jøssåsens historie. Landsbyen ble i sin tid, når Jøssåsen startet i 1978, bygd opp rundt gården. Gårdsdrift og fjøsstell var hovedopgavene den gang. 

Mye har forandret seg siden denne gang. Landsbyen har vokst sakte men sikkert og gården og fjøset har blitt oppgradert i flere omganger. Samtidig bærer den preg av mange års bruk og møter ikke dagens standard lenger. 

nord test

Virtuell bilde av skissene

Samle dyrene under ett tak

I dag er situasjonen at sauene har sitt husdyrrom i fjøset på Follan. Her er det plass til ca. 20-25 vinterfórete sauer og de har direkte tilgang til store beiteområder.

Kuene, grisene og høner har sine rom i fjøset ved Nergården. Det er lavt under taket, kuene står på bås, grisene bor i et rom som gjennom tiden har blitt brukt til både barnehage og vevstue. I dag er det kanskje det eneste grisefjøs med gulvvarme?! Hønene deler et lite rom med våre kalkuner, rommet er en gammel hestestall.

Minst 15 år

Ønskene og visjonen om å bygge nytt fjøs har levd lenge på stedet. I 2006 ble de første tankene rundt dette luftet og planene lagd. Prosjektet ble dessverre altfor stort, siden vi i tillegg til fjøs og driftsbyggning, ville bygge et familiehus. Hele prosjekte ble bare lagt på is igjen.

Behovene har i midlertid ikke blitt noe mindre og nå var vist tiden inne for å ta opp temaet igjen. Lokalstyret på Jøssåsen ga oss en klar oppgave, det skal jobbes med utvikling av et nytt fjøs!

I Februar 2020 hadde vi besøk av kunstneren David Newbat, sammen med ham lagde vi et stort maleri, en slags visjonsarbeid for et nytt fjøs.

test test

David jobber med bildet

Avtale med NLR

Like før jul 2020 ble det signert en avtale med NLF (Norsk landbruksrådgiving) som innebærer et skisseprosjekt for et nytt fjøs som kan romme alle dyr på Jøssåsen. Det har blitt jobbet intens på flere fronter og nå gjenstår bare siste finish i forhold til noen detaljer og ikke minst endelig plassering.

Veien videre

Når skisseprosjektet er avsluttet skal dette presenteres for lokalstyret på Jøssåsen og etterhvert også hovedstyre i Camphill landsbystiftelse i Norge.

Håpet er, hvis alt går bra, at vi kan starte bygging allerede i løpet av sommeren.

test

tets