Vi søker en medarbeider for en beboer som har behov for 1-1 oppfølging. Er du vernepleier, sykepleier, (barneverns)pedagog, ergoterapeut, sosionom eler har du en annen relevant bachelorutdanning? Kanskje dette er stillingen for deg? Her finner du annonsen.