Jøssåsen Landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Jøssåsen Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets og Malvik Kommune sine retningslinjer og anbefalinger.

Selv om samfunnet har åpnet opp igjen oppfordrer vi alle våre gjester og besøkende om å opprettholde god håndhygiene samt gode hoste- og nysevaner. Bruk gjerne spritdispensere som er plassert ved alle innganger. Velkommen