Jøssåsen Landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Jøssåsen Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets og Malvik Kommune sine retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

Alle arrangement i landsbyen blir vurdert fortløpende.   

All reiseaktivitet skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: Vi tar kun i mot besøk etter avtale.