Jøssåsen Landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Jøssåsen Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets og Malvik Kommune sine retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

Alle større arrangement er avlyst. Mindre arrangement i landsbyen blir vurdert fortløpende.   

Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: Vi tar kun i mot besøk etter avtale. Ta kontakt per telefon 414 95 621.