Filmen om Ola formidler opplevelsene og tankene til 30 år gamle Ola Henningsen, som bor i Vidarsåsen landsby i Andebu. Det er en klok og reflektert fortelling om det å få være seg selv. I tillegg viser filmen mye av det unike og varme sosiale miljøet og verdiene som omgir hovedpersonen Ola og de andre beboerne og medarbeiderne i Vidaråsen landsby. 

Vidaråsen er som Jøssåsen en Camphill-landsby. Camphill-landsbyene tilbyr et helhetlige bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. Landsbyene skal gi beboerne en trygg livssituasjon hvor de kan ta egne valg, få god omsorg, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv. Landsbyene er organisert som del av Camphill Landsbystiftelse i Norge, som er en ideell, ikke-profittbasert stiftelse. 

Dersom du kjenner noen som Ola og vennene hans i filmen, og som søker etter et sted de kan utvikle seg og finne seg selv, så kan kanskje en av Camphill-landsbyene i Norge være et alternativ. 

Har du ikke sett filmen ennå? Filmen kan du finne i filmarkivet til NRK nett-TV