Tre kongesdag

I forbindelse med det årlige trøndermøte på selve trekongersdagen, altså den 6. Januar, ble også grunnstenen til det nye fjøset lagt ned.

Mange hadde møtt opp

Både folk fra Vallersund Gård og Camphill Rotvoll var mannsterkt representert på både Trøndermøte men også til grunnstennedleggelse. De bidro med vers, gode ønsker og små gaver som kunne legges i grunstenen. Vallersund gård hadde også forberedt et lite trekongers-spill som de fremførte som avsluttning for dagen. 

Vær og vind

Det kunne virke at naturvesene også ville vise at de var tilstede. De viste seg i form av kraftig vind og kulde, noe som gjorde det ganske tøfft for flere å overvære selve grunnstennedleggelse. 

Beholderen

Selve beholderen var det Eric de Haan som hadde laget. Det var en liten femkantet kobberbeholder (pentagon) som vist på bilde. 

sdv 

fd