Den gamle låven sto så støtt,

Kanskje den begynte å bli litt trøtt.

I regn og vind 

I is og snø

Den stod der stødig som et fjell

Og tjente mennesker og dyr til hell.

 

Vi kom i 1978

Med dyr og barn

Og mye larm

Og låven ble så glad kan tro

Den sto og godtet seg og lo

Nå endelig litt folk og fe

Det var en glede 

Nå kunne den le.

Først kom det folk og rotet rundt

Et rom ble uten dyr men fikk

Et veveri var hva ble til

Og Kristin var vår veverske lill.

 

Så kom det andre tider og

Dyra kom som i et tog.

Først kom Blåmann en diger vær

Så Hanna Kronborg en gave svær

Hun ble nok mor til mang en kalv

Og gården vokste og veven forsvant

Nå ble det gris Ja det var sant.

Den ville sorten kan du tro

De rømte til Sneisen og alle lo.

 

Det ble hesjer og tørking på låven den gang

Og alle hjalp til med latter og sang

Og store og små i fjøset gikk

Og alle prøve å melke de fikk.

Eric og Bjørn var heltene store

Med Marja som bakvakt, la deg ikke lure.

 

Årene gikk og tiden den kom

Da staten den krevde at dyrene levde

I andre tilstander 

De fritt kunne vandre i fjøset som andre

Så måtte vi endre 

vårt fjøs og vår låve.

 

Vi strevde og strevde og planla til slutt

Et nytt fjøs og låve sto der og svevde.

Og dyr måtte flyttes og høy måtte lagres.

Vår låve den gamle den stod der så tom.

Får alle de dyra hadde funnet nytt rom

 

Så nå vil vi takke deg låve som tjente

Oss trofast så lenge. 

De dyr og de mennesker 

Du huset og trengte.

I år tier du stod som en klippe i lyset

Men nå kan du vike for det nye som kom

Dine dager er omme 

Men minnet vil bli.

Takk kjære låve fra oss alle her på Jøssåsen.

 

Diktet ovenfor ble skrevet av Birgit til fjøstakkefesten på Palmelørdag. Vi samlet oss den dagen ved det gamle fjøset for å ta avskjed fra bygget som har tjent oss i så mange år. Eric fortalte litt om fjøsets fortid og etterpå ble det delt mange anekdoter om det som folk har opplevd i fjøset gjennom årene.

Markeringen ble avsluttet med lesing av Grunnstein-verset og et stort applaus.

Selvfølgig ble det kaffe og kake etterpå ;-)

 

Kakebord fjøstakkefest