Mye Folk

Lørdag 21. Oktober hadde Jøssåsen invitert til feiring av det nye fjøset.

Håpet var å få brukstillatelsen i orden for å også kunne ha en offisiell åpning av bygget, men det ble det dessverre ikke. Så det får vi komme tilbake til.

Det ble en fin dag med mange gjester gjennom hele dagen.

10 av 10

Jøssåsen hadde disket opp med hjemmelagde kaker og kaffe.

Grillen gikk også i ett, her ble det servert hjemmelagde pølser, noe som falt i smak hos samtlige fremmøtte.

Programm for dagen

Dagen startet med en velkomst ved Johannes Stöhr som inviterte rett etterpå til en omfattende omvisning i det nye fjøset. Denne ble avsluttet på låven med en dans! 

Så ble det flere taler. Helge Pettersen, leder i styret til Camphill landsbystiftele, snakket om byggeprossesen og veien til et ferdig fjøs. Johannes Stöhr, medarbeider på Jøssåsen, fortalte om historien til Jøssåsgårdene og utviklingen av Landsbyen. Han takket tilslutt de involverte og en spesiell takk gikk til byggeleder Vegar Brenne ved NLR, vår egen prosjektleder Thomas Bresges og ikke minst styret til Jøssåsen som støtter oss i satsingen mot fremtiden.  Det ble delt ut blomster i glass, i form av honning!

Det ble flere omvisninger gjenom dagen. 

Filmvisning

Det ble også laget en film som viser hvordan byggeprossesen har vært. Denne ble vist i "grisestallen". Filmen ligger offentlig på YouTube og kan sees der.

 

Jøssåsen takker for en flott dag og vi gleder oss stort til å kunne ta fjøset i bruk snarest!

Filmen