Hovedstyre

På tirsdag 25. Januar hadde hovedstyret i Camphill landsbystiftelse sitt første møte i 2022 på Jøssåsen. Et av hovedpunktene var vår søknad om finansiering av ny driftsbyggning/fjøs på Jøssåsen.

Godkjent

Søknaden ble godkjent og dermed blir det byggestart på våren 2022!

Vi gleder oss masse til å ta fatt på oppgaven og håper på en god og smidig byggeperiode!

FØLG MED!