Søker du, og eventuelt også din familie, noe mer enn en ansettelse? Vårt dynamiske, Camphill fellesskap er etter mennesker som er villige til å ta ansvar i et av våre familiehus og/eller en av våre verksteder. Her bor og arbeider vi sammen med mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Erfaring fra Camphill er ikke avgjørende, men åpenhet for å leve landlig og tett på jorda i et antroposofisk fellesskap og lære nye ting, er viktig. Hvis du ikke snakker norsk, må du være villig til å lære deg språket. 

Jøssåsen er en Camphill landsby lokalisert i vakre Mostadmarka, 50 minutter med bil fra Trondheim. Vi driver en økologisk og biodynamisk gård, et gartneri og ulike verksteder med flere tilrettelagte arbeidsplasser. Vi lager mat fra bunnen av og er opptatt av å ta bare på både mennesker, dyr og naturen rundt oss. Vi lever sammen som en storfamilie og med en ideologi om likeverd og at alle bidrar etter evne.

Vil du/dere bli en del av vårt bomiljø, vårt kulturliv, og antroposofisk fellesskap? Les mer på vårt nettside og ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål (+47 73 97 12 22). Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Eventuel søknad kan sendes til application@jossasen.no 

Beskriv i søknaden hvorfor du/dere ønsker å bli en del av vårt fellesskap, hvilke erfaringer du/dere har fra før og hvordan du/dere ser på framtiden. Vi ønsker å komme i dialog med deg/dere som er interessert. Det er viktig for oss å bli kjent og ønsker at du/dere kommer på besøk før du/dere eventuelt flytter til Jøssåsen.