Onsdag 16. Juni 2021 ble årsmøtet for 2020 avholdt.

Endelig kunne vi avholde et styre og årmøte i forsvarlige rammer igjen. 

På årsmøtet ble det behandlet vanlige årsmøtesaker som godkjenning av årsregnskap for 2020 og godkjenning av styrets årsberetning for 2020. Det ble også informert om ledelsesvalget på Jøssåsen og ikke minst om valget i styret. 

Ledelsen på Jøssåsen består av:

Dorine van der Linden, Nina Möller, Marie Löhr og Henrik Hammer. Vara i ledelse er Frank Schmiemann

I lokalstyret har Frank Schmiemann gått ut og går inn som vara, Johannes Stöhr går inn som nytt styremedlem.

Styreleder takker

Styreleder Magnar Bollingmo takker beboerne, medarbeiderne og ikke minst styremedlemene for den jobben og innsatsen de gjør og ønsker med dette alle sammen en god sommer.