Vi ønsker å bli kjent med deg/dere som vil bli en del av vår Camphill landsby. 

Det vi kan tilby:

  • et alternativt samfunn med spennende menneskemøter og utveksling
  • et rikt arbeidsliv i ett eller flere av våre verksteder, husene, og gård og gartneriet
  • et levende og rikt kulturliv med sang, skuespill, dans, lek og mer
  • nytenkning innen sosiale former og økonomi
  • biodynamisk gårdsbruk og gartneri
  • et internasjonal antroposofisk miljø
  • introduksjonskurs i antroposofi og Camphill fellesskap
  • norsk undervisning (hvis nødvendig) 
  • fantastisk natur både til fjells og til lands.

Send din søknad til application@jossasen.no 

Beskriv i søknaden din hvorfor du ønsker å bli en del av vårt fellesskap, hvilke erfaringer du har fra før og hvordan du ser på framtiden. Vi ønsker å komme i dialog med deg/dere som er interessert. Det er viktig for oss å bli kjent og ønsker at du/dere kommer på besøk før du/dere eventuelt flytter til Jøssåsen.

Dersom du ønsker å være endel av vårt levefelleskap så er du hjertelig velkommen til å søke.