Feiring

Velkommen til årets juleavslutning med alle ansatte og styre på Jøsssåen.

Julebuffet, taler og underholdning.