VOLUNTØR 

Vi har alltid plass til voluntører. Hvert år tar vi imot unge mennesker som ønsker å bo og arbeide i vårt felleskap og støtter oss i oppgavene som finnes i landsbyen. Både i husene, økologisk landbruk, verkstedene og kulturlivet.

Er du nysgjerrig og positiv til utfordringer? Har du lyst å bli kjent med nye mennesker og situasjoner og vil gjerne tilbringe tid sammen med andre mennesker? Er du villig til å arbeide i en rekke ulike arbeidsområder etter landsbyens behov, for eksempel å bidra med hverdagslige gjøremål, støtte beboere ved arbeidsaktiviteter og organisere og deltar i fritidsaktiviteter?

Send en søknad!

Vi tilbyr mange spennende erfaringer, fri kost og losji, samt lommepenger. For nye voluntører tilbyr vi et introduksjonskurs i vårt arbeid og idegrunnlag. I tillegg finnes det 3 seminarer i året i Camphill Landsbystiftelsen sitt regi hvor du blir kjent med voluntører/praktikanter fra de andre 5 Camphillandsbyer i Norge. 

Send din søknad til: application@jossasen.no