Camphill Jøssåsen Landsby er et bo- og arbeidsfelleskap for både mennesker med en utviklingshemming og medarbeidere. Vi holder til i Malvik Kommune. 

Vi er en del av Camphill Landsbystiftelsen i Norge, en privat ´non-profit´ organisasjon, finansiert over statsbudsjett med egen post. Camphill Landsbystiftelsen har siden 1966 vokst til et tilbud for 126 mennesker med utviklingshemming. Totalt 209 ansatte på landsbasis, derav 30 på Jøssåsen Landsby. 

Jøssåsen Landsby tilbyr ulike boformer og arbeidsplasser både på Jøssåsen (Mostadmark) og i Hommelvik. 

Vi søker en

MEDARBEIDER TIL EN BEBOER SOM HAR 1-1 OPPFØLGING

FAST STILLING  80%

VERNEPLEIER / SYKEPLEIER / (BARNEVERNS)PEDAGOG /

ERGOTERAPEUT/SOSIONOM eller en annen relevant utdanning

I samarbeid med Malvik Kommune har vi for noen år siden realisert 3 omsorgsboliger. Disse omsorgsboligene er del av et husfelleskap  Til en av beboere som trenger 1-1 oppfølging ønsker vi å utvide vår tverrfaglig team. Per i dag består teamet av vernepleier, pedagog, sykepleier og sosionom. Teamet jobber tett sammen med habiliteringstjeneste. Utgangspunkt er å danne en omgivelse basert på mestring gjennom ´opplevelse av sammenheng´.

Du vil jobbe i turnus, med 11 timers helgevakter hver 3. helg. Turnus lages i samarbeid med ansatte. Vi er fleksible i å løse evt. utfordringer med reiseavstand.

Oppgavene dine omfatter:

  • Bistand i hverdagslige gjøremål
  • Tilrettelegging av arbeidsaktiviteter (matlaging, vevstua, vedgruppa, diverse ærend)
  • Organisering og deltakelse i fritidsaktiviteter ((bil)turer, besøk pårørende, svømming, sansesenter)
  • Utarbeidelse av tiltak, tilrettelegge for mestring og utvikling
  • Deltagelse i utforming av tjeneste

 

Vi ser etter deg som er som er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre hverdag for beboere ut ifra deres forutsetninger. 

Du har evne til å arbeide selvstendig, men liker å samarbeide. Du er empatisk, tålmodig, strukturert, kreativ og fleksibel. Du er trygg på deg selv og er åpen for å lære om vår verdigrunnlag. Det er en fordel om du liker å jobbe ute. Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenhet vektlegges.

Kvalifikasjoner:

  • Utdannet vernepleier, sykepleier eller annen bachelorutdanning innenfor medisin/helse/sosialfag
  • Erfaring med mennesker med utfordrende atferd
  • Kunnskap kapittel 9 jf. Helse og omsorgstjenesteloven
  • Førerkort, klasse B
  • Personlig egenhet vektlegges.

 

Vi kan tilby et annerledes arbeidsmiljø som gir deg mange muligheter til å finne på meningsfulle oppgaver for personen du skal jobbe med. Det er planlagte møter i turnus for å sikre god samarbeid og kvalitet. Selvfølgelig får du en grundig opplæring. 

 

Tiltredelse så snart som mulig.

Lønning etter tariffavtale.

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Arbeidsplass: Jøssåsen Landsby, Jøssåsvegen 161, Hommelvik

 

Vil du søke? Send oss din søknad før 31 januar, til: sykepleier@jossasen.no

Ha du spørsmål er det bare å ta kontakt med Marie Löhr (sykepleier) 94 78 54 27