Kurs

I samarbeid med Jøssåsen landsby, inviterer Torfinn og Julianne til et tre dagers «lynkurs» i håndspinning.

Første kursdag blir lørdag 22. februar, i hovedbygningen Yggdrasil på Jøssåsen landsby, fra kl 11 til 2

Videre blir det to oppfølgingsdager lørdag 7. og 14 mars, samme tid samme sted.