Møter

Velkommen til årets Julemarked på Jøssåsen, lørdag 16.11. kl. 11-16

Salg av produkter fra våre verksteder som veveri, keramikk og bokverkstedet, samt mye annet.