Lagt ut på Doffin

Fjøsbygget ble lagt ut på anbud i slutten av mai. Dessverre fikk vi bare noen få tilbud på noen av fagene, så at vi sto igjen med et veldig dårlig konkuransegrunnlag og vi var nøtt til å avlyse hele greia i denne omgang. 

Vi tar nå en ny runde for å evaluere prosjektet og så blir det lagt ut på nytt. 

Mens vi venter

Mens vi venter setter vi i gang med flytting av nettstasjonen som står i veien for fjøset, dette skjer i disse dager.