I samarbeid med Jøssåsen landsby, inviterer Torfinn og Julianne til et tre dagers «lynkurs» i håndspinning.

Her får du lære å lage ditt eget garn i naturfarger, med ull som kommer rett fra sauen, uten noen form for kjemisk prosessering. Formålet at å lage et kvalitetsgarn på en bærekraftig måte. 

Første kursdag blir lørdag 22. februar, i hovedbygningen Yggdrasil på Jøssåsen landsby, fra kl 11 til 2

Videre blir det to oppfølgingsdager lørdag 7. og 14 mars, samme tid samme sted

Du vil lære å spinne to tråders ullgarn, samt karding med håndkarder og med kardemaskin. Vi har plenty med ull fra egne sauer til disposisjon, i naturfargene hvitt, svart grått og brunt. 

For å være med bør du helst ha egen rokk, men vi et par rokker til utlån på kursdagene.

Håndspinning er en krevende øvelse, så du må regne med å trene hjemme hvis du vil lære dette skikkelig. 

På høstparten vil kurset inkluderer et to dagers seminar i garnfarging, beregnet på de som har lært seg å lage eget garn. Vi vil hovedsakelig prøve soppfarging, så det blir en dag ute i skogen hvor vi samler inn sopp, og en dag med farging. Dette vil foregå en gang i august/ september, vi kommer tilbake til dette seinere.

Samlet sett koster kurset 1200,-kr, og inkluderer kaffe og kake.

Meld deg på til: torfinn.sparstad@ntnu.no   Eller: julivatn@gmail.com

NB! oppgi om du har egen rokk!  Har du spørsmål så ring Torfinn på tlf 91820519

Vennlig hilsen Torfinn Sparstad og Julianne Vatnbakk