En stor ressurs

Skogen på Jøssåsen har alltid vært en viktig ressurs for Jøssåsen.

Mye av dagens oppvarming i husenen baserer seg på landsbyens sentralfyringsanlegg som fyres med ved fra egen skog. 

I tillegg til vedproduksjon, blir det saget material til mindre vedlikeholdsprosjekter, på gårdens eget båndsagbruk.

Bærekraft

På Jøssåsen er vi opptatt av et bærekraftig, fint og godt vedlikeholdt kulturlandskap, dette oppnår vi gjennom målrettet hogst og tynning av skogen og ikke minst gjennom at stor- og småfe får beitet i landskapet på sommeren.