Jøssåsen landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredning av koronaviruset. Vi bidrar med dette at færrest mulig blir smittet og for å ta ekstra vare på de blant oss som er spesiell utsatt. 

Vi forholder oss til regeringens og FHI´s anbefalinger. Vi har tett samarbeid med Malvik kommune ved kommunalsjef og vurderer situasjonen fortløpende.

Vi tar ikke kun imot besøk etter avtale på for tiden og ber alle til å ta hensyn til det. 

All reise- og møtevirksomhet har vært stoppet allerede siden forrige uke. Reisende som er og har vært på tur, prøves å hentes hjem så fort som mulig. Disse blir satt i 14 dagers karantene umiddelbart etter ankomst. 

Vi har ekstra stor fokus på god håndhygiene og følger rettningslinjer for å forebygge smitte i alle avdelinger, husene og verkstedene, på Jøsåssen. 

Til tross for alle restriksjoner prøver vi  å opprettholde en levelig hverdag for oss alle i landsbyen, i den grad det er mulig.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, ta gjerne kontakt på tel.: +47 909 15 071 eller på mail til office@jossasen.no