Da har endelig forholdene blitt såpass fint med sol og varme, at også vi på Jøssåsen har begynt med årets høyonna! Det ser ut som om det blir en god avling. 

Som en gammel bonde sa en gang: "det kan ikke komme nok regn før Sankt Hans". 

Regn har vi tross alt fått rikelig, og det viser seg at det er litt sannhet i ordtaket!

Bildene er fra Folden gård i dag, 18.Juli. Her leier vi  ca. 100 mål med gammel eng.